STPS

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2564

Minimum Standard Requirement(MSR)

รอบที่ 2 สอบวันที่ 12 ธันวาคม 2563
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ขอชื่นชมในความตั้งใจของน้องหลายคนที่มาลงสอบ MSR รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ขอให้กำลังใจสำหรับน้องที่ยังมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ขอให้มีความมุ่งมั่นและลองสอบอีกครั้งในรอบที่ 3 ซึ่งในรอบนี้ โรงเรียนจะได้จัดทำ Worksheet ให้น้องได้เตรียมสอบอย่างมีทิศทาง พร้อมทั้งจัดคอร์สติวเตรียมความพร้อม Live Sessions ก่อนสอบ ผ่าน Google Classroom ให้กับทุกคนที่สมัครสอบในรอบ MSR รอบที่ 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องทุกคนที่ตั้งใจจะมาเรียนกับโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จะสอบผ่าน MSR ในรอบที่ 3 นี้ทุกคนค่ะ

*นักเรียนใหม่ที่สอบผ่าน ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ในวันที่ 22 ธ.ค. 63 - 8 ม.ค. 64 หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

*นักเรียนปัจจุบันทุกสถานะ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ในวันที่ 22 ธ.ค. 63 - 8 ม.ค. 64 หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์